Bestuur

Het Bestuur

Henny Wagener

Voorzitter

bestuurslid sinds 2016


Marcel Oerlemans

Secretaris

bestuurslid sinds 2016


Jos Smulders

Penningmeester

bestuurslid sinds 2013


Rian van Corven

Bestuurslid, Competitieleider

bestuurslid sinds 2015


Jaap van Bart

Bestuurslid

bestuurslid sinds 2020

Bestuursleden worden voor maximaal drie jaar gekozen en kunnen zich herkiesbaar stellen.

Kandidaten voor bestuursfuncties worden door het oude bestuur voorgedragen. Tegenkandidaten dienen uiterlijk één week voor de algemene ledenvergadering aan het secretariaat schriftelijk te worden voorgedragen, getekend door minstens vijf leden alsmede door het voorgedragen lid.

De bestuursverkiezingen hebben plaats op de algemene ledenvergadering.